Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Proyecto voluntariado con Obra Social La Caixa